Dooommmm – The end of OPEC???

Iets wat natuurlijk te verwachten is: als de kosten van duurzame energie blijven dalen, daalt de vraag naar olie en komt er een moment dat het niet meer winstgevend is om olie te produceren.

Er┬ákan dan een crisis (“oil crash”) ontstaan als oliebedrijven failliet gaan en de aanvoer stokt.

Het volgende filmpje laat dit zien voor wat betreft elektrische auto’s: